A lakások eladása és bérbeadása előtti kötelező szabványossági felülvizsgálatról!

A 40/2017 (XII.04.) NGM rendelet 2024. évi módosítása január 29.től!

A módosulás a lakások eladását és bérbeadását érinti:

1.13. A kisfeszültségű villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálatát az 1.13.1–1.13.5. pontban meghatározott szempontok szerint kell elvégezni.

1.13.1. A kisfeszültségű villamos berendezés  első ellenőrzését a létesítéskor, az első üzembe helyezés előtt kell elvégezni.

1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az üzemeltető a következők szerint gondoskodik:

a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket gyakran ki kell nyitni;

b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;

c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen;

d) legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése

da) az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén,

db) a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott általános célú villamos berendezésen, kivéve a lakóépületek villamos berendezését,

dc) a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül;

e) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése a lakóépületek villamos berendezésén az 1.13.3. pontban meghatározott kivétellel;

f) a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén villamos biztonsági felülvizsgálat végzése bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor, amennyiben a bérbeadás, illetve a tulajdonosváltás időpontjához képest 6 évnél nem régebben elvégzett felülvizsgálatot igazoló ellenőrzési dokumentum (minősítő irat) nem áll rendelkezésre;

g) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése az a)–f) pontban fel nem sorolt esetekben az 1.13.3. alpontban meghatározott kivétellel.

1.13.3. Lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén a villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:

a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és

b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

1.13.4. A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint történik. A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

1.13.5.

1.14. A biztonságot érintő javítás után az érintett berendezésrész csak akkor helyezhető újra üzembe, ha a javítást követő vizsgálat a meghibásodás és a veszélyes helyzet vagy állapot megszüntetését igazolja. Ennek során figyelembe kell venni az 1.14.1–1.14.2. pontban foglaltakat.

1.14.1. Ha a meghibásodás észlelésekor vagy időszakos ellenőrzéskor végzett vizsgálat közvetlen tűzveszélyt vagy közvetlen életveszélyt mutat ki, az érintett berendezésrészt haladéktalanul le kell választani, és csak a hiba kijavítása utáni eredményes vizsgálatot követően szabad újra bekapcsolni.

1.14.2. Ha a meghibásodás észlelésekor vagy az időszakos ellenőrzéskor végzett vizsgálat olyan meghibásodást vagy hiányosságot mutat ki, amely nem okoz közvetlen tűz- vagy életveszélyt, akkor a veszély súlyosságának és a kijavítás lehetőségeinek mérlegelése alapján a javításra ütemtervet kell készíteni, s ezt írásban kell rögzíteni. Ha az ütemtervben rögzített határidőre a javítás nem készül el, akkor legkésőbb e határidő napján az érintett berendezésrészt le kell választani a hálózatról, s ezt csak a meghibásodás elhárítása vagy a hiányosság kiküszöbölése utáni eredményes vizsgálatot követően szabad visszakapcsolni.

Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített – a vizsgálatkor érvényes műszaki előírásoknak meg nem felelő – berendezések esetében a villamos biztonsági felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása a villamos biztonsági felülvizsgálat végzője által a minősítő iratban meghatározott időpontig, ennek hiányában a villamos berendezés soron következő felújításakor, a felújítás idején érvényes vonatkozó követelményeknek megfelelően végzendő el.

1.14. A biztonságot érintő javítás után az érintett berendezésrész csak akkor helyezhető újra üzembe, ha a javítást követő vizsgálat a meghibásodás és a veszélyes helyzet vagy állapot megszüntetését igazolja. Ennek során figyelembe kell venni az 1.14.1-1.14.2. pontban foglaltakat.

1.14.1. Ha a meghibásodás észlelésekor vagy időszakos ellenőrzéskor végzett vizsgálat közvetlen tűzveszélyt vagy közvetlen életveszélyt mutat ki, az érintett berendezésrészt haladéktalanul le kell választani, és csak a hiba kijavítása utáni eredményes vizsgálatot követően szabad újra bekapcsolni.

1.14.2. Ha a meghibásodás észlelésekor vagy az időszakos ellenőrzéskor végzett vizsgálat olyan meghibásodást vagy hiányosságot mutat ki, amely nem okoz közvetlen tűz- vagy életveszélyt, akkor a veszély súlyosságának és a kijavítás lehetőségeinek mérlegelése alapján a javításra ütemtervet kell készíteni, s ezt írásban kell rögzíteni. Ha az ütemtervben rögzített határidőre a javítás nem készül el, akkor legkésőbb e határidő napján az érintett berendezésrészt le kell választani a hálózatról, s ezt csak a meghibásodás elhárítása vagy a hiányosság kiküszöbölése utáni eredményes vizsgálatot követően szabad visszakapcsolni.

Elektromos autók és töltőállomások felülvizsgálata

 •       Elektromos autók, hibrid autók lakókocsik.lakóautók, hűtőkocsik időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata, jegyzőkönyv kiállítása műszaki vizsgához.
 •       Elektromos autók töltő állomásainak első és időszakos felülvizsgálata jegyzőkönyv kiállítása.

Az elektromos autók vizsgálata:

A vizsgálat egy műszeres vizsgálatokból és szemrevételezésből áll.

A töltőkábel vizsgálata, hogy az sérülésmentes állapotban van e érintésvédelme megfelelő e, az IP védettsége a gyári előírásoknak fennáll továbbra is, továbbá folytonossági és szigetelési ellenállás mérésből áll.

Az elektromos autó érintésvédelmét ellenőrizni kell minden műszaki vizsga előtt.

Ez az egyik feltétele, hogy az autó műszaki vizsgára mehessen.

A tiszta elektromos hajtású autók és az úgynevezett hibridhajtásúak is ha a hibrid hajtású autó akkumulátorát is lehet tölteni 230 V-os fali csatlakozóból, akkor ezeknek az időszakos érintésvédelmi vizsgálata is szükséges

Üdvözlöm honlapomon! – Érintésvédelmi szabványossági mérések! –

MI_3102BT_microsite_black

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokkal foglalkozom a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkezem.

A vizsgálatokat a 10/2016. (IV.5) NGM minisztériumi rendelet kötelezően írja elő megfelelő időközönként!

Továbbá az újonnan megjelenő szakmai minisztériumi rendelet és melléklete a  vizsgálatokat szigorúbban írja elő 40/2017. (XII.4) NGM rendelet és a Villamos Műszaki Biztonság Szabályzat  ezáltal a KLÉSZ 8/1981. (XII. 27.) IpM visszavont 2017.december 31. hatállyal ,visszavonásra került. illetve az  MSZ HD 60364-6:2017 szabvány szerint::

Érintésvédelmi szerelői ellenőrzés villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem igénylő ellenőrzés. Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés

a) létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;

b) érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;

c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy

d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.

Szerelői ellenőrzés szükséges hatévente munkahelyeken.

Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges:

a) új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;

b) a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;

c) az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy

d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén 40/2017. (XII.4) NGM rendelet és a Villamos Műszaki Biztonság Szabályzat

A fentiek alapján az alábbi munkálatok elvégzését vállalom:

 1. Első érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése – berendezések üzembe helyezéséhez szükséges – Üzemszerű használatbavétel előtti első ellenőrzés új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;
 2. Időszakos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése kell 40/2017. (XII.4) NGM rendelet és a Villamos Műszaki Biztonság Szabályzat szerint 

  —HÁROM ÉVENTE–

 • potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen, JELENTŐS VILLAMOS BERENDEZÉS
 • 1000V nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésen
 • épületnek nem minősülő építmény 50kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezés  esetén
 • 1000V nagyobb feszültségen csatlakozó berendezés( KÖF ) JELENTŐS VILLAMOS BERENDEZÉS
 • 1000V nem nagyobb feszültségen csatlakozó fogyasztói villamos berendezés, amely a berendezés áramának nagyságát fázisonként 32A, vagy annál nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem (olvadóbiztosító vagy kismegszakító )korlátozza! JELENTŐS VILLAMOS BERENDEZÉS
 1. példa: Stadion, üzletközpont, irodaház, óvoda, iskola, társasház
 • olyan összekötő berendezések, amelyek jelentős villamos berendezést táplálnak.

   —HAT ÉVENTE–

 • EGÉYB ESETBEN
 1. példa: A felhasználói berendezések nagy százaléka ide tartozik

   —ÉVENTE–

 • iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kézi szerszámokon és hordozható biztonsági transzformátoron
 • Kölcsönzői elektromos szerszámoknál:

  A két hónapnál rövidebb használati időre rendszeresen kölcsönzött villamos készüléken, fogyasztóberendezésen – az egyéb ellenőrzésen túlmenően – kéthavonta a következő vizsgálatokat is el kell végezni:

  a) minden készülék érintésvédelmi szempontból való megszemlélését,

  b) I. érintésvédelmi osztályú készüléknél a csatlakozás védőérintkezője és a készülék teste közötti folyamatosság mérését,

  c) II. érintésvédelmi osztályú készüléknél és biztonsági transzformátornál az MSZ 4851/5 szerinti vizsgálatot,

  d) III. érintésvédelmi osztályú készüléknél meggeres szigetelés mérést.

Lakásban nem kell szabványossági felülvizsgálat, ha a túláram védelmi szerve nem nagyobb mint 32A névleges áram és ezen kívül még egy 30mA-nél nem nagyobb áramvédő kapcsolóval védett,

Ha szervezett munkavégzés folyik a lakásban akkor a 10/2016. (IV.5) NGM rendelet szerint 6 évente szerelői ellenőrzés szükséges!!

 • Gáz EPH jegyzőkönyv-bizonylat készítése – épületen belül újonnan kiépített gázcsőhálózat és/vagy meglévő gázcsőhálózatra csatlakozott gázkészülékek egyen potenciálú hálózatba való bekötéséről
 • Gáz EPH jegyzőkönyv-bizonylat készítése – régi épület új gázcső csatlakozására vonatkozó nyilatkozat
 • Működési próbát kell végezni:

  a) áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón HÁROMHAVONTA

  b) ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség-védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően HAVONTA.

Ajánlatkéréshez kérem vegyen fel velem a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon, rövid időn belül tudok ajánlatot adni. Budapesten és környékén ingyenes kiszállással és felméréssel.

Gázfogyasztó készülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

kivonat: ….

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei

4.1. Általános előírások
4.2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei

…..

kivonat: ….

4.2.7. Gázfogyasztó készülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása

 • a) Olyan gázfogyasztó készülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áram felvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetében (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30 mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.
 • b) Olyan gázfogyasztó készüléknél, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a gázfogyasztó készülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét.
 • c) Olyan gázfogyasztó készüléknek, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a testet – csak szerszámmal bontható módon – össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi védővezetőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval van megoldva, akkor ez az összekötés a dugós csatlakozó védőérintkezőjével legyen megoldott.
 • d) Olyan gázfogyasztó készüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat be van kötve az épület egyen-potenciálra hozó (EPH) hálózatba. Épületen belül új gázcsőhálózat esetében ellenőrizni kell az EPH csomópontot, illetve a gázcsőhálózatnak ezzel való összekötését. Gázfogyasztó készüléknek meglévő csőhálózatra való csatlakoztatása esetén azonban ennek ellenőrzése elhagyható.

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ, a további használathoz ezt el kell fogadni! További információ

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Sütik - Cookie szabályzat: A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el.és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. (Amennyiben a sütikről részletesebben kíván tájékozódni, úgy az alábbi címen érhető el bővebb információ: www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, ill. letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A törléssel az adatkezelés a jövőre nézve megszűnik. A múltbéli adatok törlését a felhasználó az adatkezelőtől kérheti. A naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Egy ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását: a Google Analytics. A honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását külső szerver végzi (Adwords). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük:www.google.com/analytics, www.google.com/adwords

Bezárás